شرکت کشاورزی کشتزار صنعت
ادوات کشاورزی، بستر کشت، گل و گیاه، بذر، سموم
دوشنبه 29 دی 1399
نمایش بر اساس گروه:
همه
ادوات کشاورزی
گل و گیاه
بذر
بستر و ظروف کشت
کود و سموم بهداشتی
موضوع:
كود دهی گیاهان گلخانه ای
گروه:
بستر و ظروف کشت
حجم فایل:
128.28 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 512 مرتبه
2.3/5 (104 votes)
موضوع:
دستور العمل کشت لوبیا سبز در گلخانه
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
358.77 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 564 مرتبه
2.5/5 (118 votes)
موضوع:
اهمیت محلولپاشی فروت ست
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
161.44 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 542 مرتبه
2.3/5 (95 votes)
موضوع:
محلول پاشی بعدازبرداشت درختان میوه
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
181.7 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 516 مرتبه
2.2/5 (107 votes)
موضوع:
نور و تامين آن در گلخانه
گروه:
بذر
حجم فایل:
176.89 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 496 مرتبه
2.3/5 (109 votes)
موضوع:
پلاستیک ها
گروه:
ادوات کشاورزی
حجم فایل:
368.7 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 513 مرتبه
2.3/5 (104 votes)
موضوع:
گل رز
گروه:
گل و گیاه
حجم فایل:
323.73 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
بررسی شاخص های مکانیزاسیون در کشت گلخانه ای گل رز
دانلود: 496 مرتبه
2.2/5 (101 votes)
موضوع:
شهرک گلخانه‌ای در اسپانیا
گروه:
گل و گیاه
حجم فایل:
274 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 481 مرتبه
2.4/5 (96 votes)
موضوع:
پرورش گل شمعدانی
گروه:
گل و گیاه
حجم فایل:
291.99 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 508 مرتبه
2.2/5 (102 votes)
موضوع:
شته سبز سيب
گروه:
کود و سموم بهداشتی
حجم فایل:
197.89 KB
تاریخ آپلود:
16 بهمن 1395
توضیحات:
دانلود: 509 مرتبه
2.5/5 (108 votes)